Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Kastner Milan, Ing.vedoucí oddělení564 602 971724 650 274kastner.m@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108
nepřítomen Beneš Zdeněk, Ing. 564 602 940724 650 173Benes.Z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108
nepřítomen Čermáková Jana, Bc. 564 602 939 cermakova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 110
nepřítomen Horký Petr, Mgr. 564 602 941 horky.p@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108
nepřítomen Kacetlová Marie, Mgr. 564 602 942 Kacetlova.M@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108
nepřítomen Němcová Kateřina 564 602 935 nemcova.k@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 110


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz