Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Schallnerová Ivana, Bc.vedoucí oddělení564 602 409724 650 133schallnerova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 B
přítomen Komínová Jana, DiS. 564 602 249 kominova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 B
přítomen Kotlíková Klára, Bc. 564 602 260 Kotlikova.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 B
nepřítomen Novotná Lenka, Mgr. 564 602 382 novotna.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 B
přítomen Prokešová Tereza, Ing. 564 602 295 prokesova.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 B
nepřítomen Skryjová Martina, Bc., DiS. 564 602 169 skryjova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 B


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz