Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Hamáčková Ivana, Bc.vedoucí oddělení564 602 409724 650 133hamackova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 B
 Komínová Jana, DiS. 564 602 249724 650 105kominova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 B
 Landsmanová Veronika, Bc. 564 602 295 Landsmanova.V@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 B
 Novotná Lenka, Mgr. 564 602 382 novotna.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 B
 Skryjová Martina, Bc., DiS. 564 602 169 skryjova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 B
 Tymová Jana, Ing. et Ing. 564 602 260 Tymova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 B


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz