Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Palánová Dagmar 564 602 204724 650 192Palanova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 C
 Prokop Jan, Ing. 564 602 276728 739 891Prokop.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz