Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Tesařová Kateřina, Ing.vedoucí oddělení564 602 108724 650 267tesarova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D
 Pecnová Dominika, Ing. 564 602 134 pecnova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D
 Velebná Stáza, Mgr. 564 602 121734 690 045Velebna.S@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz