Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Králík Ondřej, Ing.vedoucí oddělení564 602 954724 650 164kralik.o@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 311
nepřítomen Dolejší Helena 564 602 962 dolejsi.h@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 412
nepřítomen Dvořáková Vlasta 564 602 963 dvorakova.v@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 412
nepřítomen Hošková Helena 564 602 928 hoskova.h@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 313
nepřítomen Nevrkla Zdeněk, Ing. 564 602 960 nevrkla.z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 415
nepřítomen Procházková Hana 564 602 927 prochazkova.h@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz