Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Čáp Martin, Bc.vedoucí oddělení564 602 589724 650 292cap.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.25 E
 Badalíková Lenka, Mgr. 564 602 552 Badalikova.L@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.23 E
 Bartůšková Pavla, Ing. 564 602 581 Bartuskova.P@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.06 E
 Fousová Radka, Bc. 564 602 539 Fousova.R@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.06 E
 Hasoňová Eva, Ing. 564 602 558 Hasonova.E@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.26 E
 Policarová Jana, DiS. 564 602 585 Policarova.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.27 E
 Šimková Veronika, Ing. Bc. 564 602 545 Simkova.V2@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.27 E
 Šloufová Marcela, Bc. 564 602 547 Sloufova.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.27 E
 Tlačbabová Iveta, Ing. 564 602 536 Tlacbabova.I@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.26 E
 Zítková Alena, Bc. 564 602 535 zitkova.a@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.23 E


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz