Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
přítomen Vlachová Alena, Ing.vedoucí oddělení564 602 937724 650 112vlachova.a@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 309
přítomen Baštová Jitka 564 602 931 bastova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 414
nepřítomen Bromová Inka 564 602 925 bromova.i@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 313
přítomen Kafková Jitka 564 602 936 kafkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 415
přítomen Krčmová Marie, Bc. 564 602 929 krcmova.m@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 417
přítomen Kučerová Jana 564 602 926 kucerova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 414
přítomen Pavelcová Zuzana 564 602 933 pavelcova.z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 411
přítomen Procházková Olga 564 602 973 prochazkova.o@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 417


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz