Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Havlík Tomáš, Bc., MBAvedoucí oddělení564 602 587724 650 100Havlik.T@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.07 E
 Haták David, Ing. 564 602 544 Hatak.D@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.26 E


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz