Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Havlík Tomáš, Bc., MBAvedoucí oddělení564 602 587724 650 100Havlik.T@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16
 Delínová Eva, Ing. 564 602 556721 884 469Delinova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.11
 Haták David, Ing. 564 602 544 Hatak.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.11


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz