Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Hamáček Pavel, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 291724 650 202hamacek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.09 C
 Hrnčiar Jozef, Ing. 564 602 241 hrnciar.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
 Kasalová Zdeňka, Ing. 564 602 290724 650 188kasalova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C
 Knoflíčková Barbora, DiS. 564 602 244 knoflickova.b@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 C
 Krpálková Marcela, Mgr. 564 602 254 Krpalkova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
 Macura Jiří, Ing. 564 602 292724 650 218macura.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.44 C
 Marešová Vlasta 564 602 390 Maresova.V@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 C
 Mátlová Markéta, Mgr. Ing. 564 602 393 matlova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C
 Petr Martin, Ing. 564 602 412 petr.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.43 C
 Petr Matěj, Bc. 564 602 245 Petr.M2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.43 C
 Půžová Lada 564 602 243734 694 501puzova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C
 Straková Karla 564 602 391 strakova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz