Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení integrované prevence
 Klečanský Josef, Ing.vedoucí oddělení564 602 525724 650 128klecansky.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.06
 Kubát David, Ing. 564 602 529 kubat.d@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.18
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
 Kratochvílová Martina, Ing. 564 602 503 kratochvilova.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.13
Oddělení rozvoje a podpory životního prostředí
 Křížek Milan, Ing. 564 602 527 krizek.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.04
Oddělení zemědělství
 Kuřátková Jana 564 602 268 kuratkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.44 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz