Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Zezulková Marcela 564 602 198 zezulkova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.23 C
Oddělení územního plánování
 Zapletal Marian, Ing.vedoucí oddělení564 602 371734 690 053zapletal.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz