Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení stavebního řádu
 Fuchs Jiří 564 602 196 fuchs.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.25 C
Oddělení územního plánování
 Fridrichovská Šárka, Ing. 564 602 211 Fridrichovska.S@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.09 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz