Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení sociální ochrany a prevence
 Nápravníková Marie, Ing. 564 602 822724 650 217napravnikova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D
 Němcová Jana, Mgr. 564 602 859 Nemcova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
 Nosková Alena, Mgr. 564 602 839724 650 284noskova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz