Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
 Michelfeitová Pavlína, Ing. 564 602 554 michelfeitova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.07
 Voláková Dana, Ing. 564 602 540 volakova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.08
Oddělení grantových programů
 Altrichterová Veronika, Ing. 564 602 553 altrichterova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.10
Oddělení regionálního rozvoje
 Kropáčková Lucie 564 602 564 Kropackova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.10
Oddělení strategického plánování
 Kleinová Anna, Ing.et Ing. 564 602 544 Kleinova.A@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.11


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz