Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Plachá Eva, Ing. 564 602 106 placha.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B
Oddělení provozně ekonomické a spisové služby
 Coufalová Eva 564 602 359 coufalova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
 Petreková Iva 564 602 118 Petrekova.I@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Pospíchal Martin 564 602 313724 650 268Pospichal.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.15 C
 Pospíchal Martin   Pospichal.M2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.15 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz