Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Hanáková Kosourová Ivana, Ing. Bc., DiS.vedoucí odboru564 602 107724 650 243kosourova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B
 Křížová Leontina, Bc. 564 602 251734 690 050Krizova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.23 C
Oddělení provozně ekonomické a spisové služby
 Kotrbová Helena, Ing. 564 602 155724 650 115Kotrbova.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Kliková Eva 564 602 481 Klikova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.20 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz