Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Činčárová Jana 564 602 151 cincarova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.18 B
Oddělení provozně ekonomické a spisové služby
 Coufalová Andrea 564 602 101 Coufalova.A@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Čápová Eva 564 602 481 Capova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.20 C
 Čechová Jana 564 602 481 Cechova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.20 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz