Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení provozně ekonomické a spisové služby
 Brabencová Dita, Ing.vedoucí oddělení564 602 345734 690 054brabencova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
 Baráková Lenka 564 602 123 barakova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Brabencová Marcela 564 602 481 Brabencova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.20 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz