Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Vávrová Martina 564 602 215 vavrova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.23 C
 Veselá Michaela, Bc. 564 602 218 Vesela.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.38 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz