Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení majetkoprávní
 Slánský Martin, Ing. 564 602 278 slansky.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C
Oddělení správy realit
 Švaříček Libor, Ing. 564 602 214724 650 167Svaricek.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz