Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
 Mifková Lenka, Ing. 564 602 727724 650 262Mifkova.L@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.10
Oddělení veřejnosprávní kontroly
 Mendlová Kateřina, Bc. 564 602 711724 650 244Mendlova.K@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.05


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz