Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
 Kalinová Lenka 564 602 720724 650 209kalinova.l@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.04
 Kozlíková Kolínská Petra, Bc. 564 602 716724 650 258KozlikovaKolinska.P@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.04
Oddělení veřejnosprávní kontroly
 Kosmáková Lucie, Ing. 564 602 724724 650 264kosmakova.l@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.11
 Křivánková Zdeňka, Ing. 564 602 725724 650 139Krivankova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.05


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz