Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
 Martinů Hana, Ing.vedoucí oddělení564 602 398 martinu.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 C
Oddělení účetnictví
 Marková Hana 564 602 252 Markova.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz