Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Strnadová Hana, Ing.vedoucí odboru564 602 235724 650 143strnadova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.30 C
Oddělení dopravní obslužnosti
 Suchá Radka, Bc. 564 602 255 sucha.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
Oddělení dopravy
 Straková Karla 564 602 391 strakova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.44 C
 Špačková Monika, Bc. 564 602 394 Spackova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
Oddělení investiční a správy komunikací
 Šedová Irena, Ing. 564 602 274724 650 237sedova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz