Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Odbor informatiky
 Časarová Lucie, Ing.externista 721 947 046casarova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 57 D
 Pejchal Janexternista 603 155 974pejchal.j@kr-vysocina.cz 
 Vlasák Jakub, Bc.externista564 602 350 vlasak.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 57D
Odbor zdravotnictví
 Veselá Iveta, Ing.externista 734 337 856vesela.i@kr-vysocina.czŽižkova 57 D, Jihlava


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz