Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Rodová Erika, Bc., DiS.qr
funkceodborný pracovník projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotní péče
telefon
mobil
email
565 355 275
704 984 765
Istokova.E@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
Pelhřimov, Slovanského bratrství 1956, hlavní lůžk. budova, 3. podl., Inter. odd., č. dv. 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz