Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Schrek Vítězslav, Mgr., MBAhejtman564 602 140736 523 653schrek.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 A
 Hajnová Hana, Mgr.1. náměstkyně hejtmana564 602 139734 690 048Hajnova.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 A
 Novotný Vladimír, Ing.2. náměstek hejtmana564 602 144731 546 469novotny.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.11 A
 Fabeš Roman, Mgr.náměstek hejtmana564 602 124725 101 002fabes.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 A
 Houška Miroslav, Ing.náměstek hejtmana564 602 126602 739 759houska.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.33 A
 Břížďala Jan, RNDr.radní564 602 148737 209 799brizdala.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 A
 Hájek Pavel, Ing.radní564 602 147724 192 514hajek.pavel@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.29 A
 Janoušek Karel, Mgr.radní564 602 135777 688 843janousek.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.10 A
 Tourek Jan, Mgr.radní564 602 137777 567 022tourek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.13 A
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz