Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
Osobní karta


jméno

Pospíchalová Petraqr
funkceúředník na úseku organizace práce sekretariátu hejtmana 01
Odbor sekretariátu hejtmana
Oddělení kanceláře hejtmana
telefon
mobil
email
564 602 130
724 650 159
pospichalova.p@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.19 A
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard
 navigace


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz