Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Šteflová Helena, Mgr., MBAvedoucí oddělení564 602 821724 650 257steflova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 D
 Bartů Lumír, Mgr. 564 602 826734 694 483bartu.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
 Beránková Juchelková Zdeňka, Bc. 564 602 862 Berankova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.03 D
 Komínková Eva, Mgr., DiS. 564 602 850724 650 285kominkova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
 Křížová Táňa, Mgr. 564 602 811724 650 136krizova.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
 Mikletičová Lenka, Ing. 564 602 858608 437 308Mikleticova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 D
 Němečková Daniela 564 602 857605 123 312Nemeckova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 D
 Tkáčová Michaela, Bc. et Bc. 564 602 861 Tkacova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.03 D
 Vojtěchová Magdaléna, Mgr., MBA 564 602 860 Vojtechova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.03 D
 Zerza Lukáš, Ing., DiS. 564 602 829 zerza.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 D
 Žáková Lenka 564 602 809 zakova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz