Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Schrek Vítězslav, Mgr., MBAhejtman564 602 140736 523 653schrek.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 A
 Hajnová Hana, Mgr.1. náměstkyně hejtmana564 602 139734 690 048Hajnova.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 A
 Fabeš Roman, Mgr.náměstek hejtmana564 602 124725 101 002fabes.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 A
 Břížďala Jan, RNDr.radní564 602 148737 209 799brizdala.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 A
 Hájek Pavel, Ing.radní564 602 147724 192 514hajek.pavel@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.29 A
 Janoušek Karel, Mgr.radní564 602 135777 688 843janousek.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.10 A
 Tourek Jan, Mgr.radní564 602 137777 567 022tourek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.13 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravní obslužnosti
 Zikán Václav, Ing.vedoucí oddělení564 602 178724 650 204zikan.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.30 C
Oddělení projektového řízení
 Žižka Radek, Ing. 564 602 192 zizka.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Zemanová Martina, Bc., DiS. 564 602 280734 690 063zemanova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C
Oddělení účetnictví
 Hejsková Michaela 564 602 277 hejskova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy databází a aplikací
 Žák Karel, Ing. 564 602 309724 650 120zak.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
 Ženčáková Arnoštka, RNDr. 564 602 707724 650 287Zencakova.A@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.56 E
Oddělení veřejnosprávní kontroly
 Zápotočný Stanislav, Ing. 564 602 713724 650 179zapotocny.s@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.46 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení památkové péče
 Zadražilová Jana, Mgr. et Mgr. 564 602 357 zadrazilova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.18 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení majetkoprávní
 Zimolová Hana, Ing. 564 602 226724 650 227zimolova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Zábojová Marie 564 602 481 Zabojova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.20 C
 Zálešák Libor 564 602 395724 650 230zalesak.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení grantových programů
 Zítková Alena, Bc. 564 602 535 zitkova.a@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.23 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení sociální správy
 Zerza Lukáš, Ing., DiS. 564 602 829 zerza.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 D
 Žáková Lenka 564 602 809 zakova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Zezulková Marcela 564 602 198 zezulkova.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.16 E
Oddělení územního plánování
 Zapletal Marian, Ing.vedoucí oddělení564 602 371734 690 053zapletal.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.15 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení integrované prevence
 Žáková Kateřina, Ing. 564 602 515 zakova.k@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.18 E
Oddělení vodního hospodářství
 Zvolánek Radek, Ing. 564 602 363724 650 130zvolanek.r@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.54 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Zajíčková Jiřina, Bc. 564 602 174 zajickova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.24 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz