Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení projektového řízení
 Weidemannová Radka, Ing. 564 602 186 weidemannova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení územního plánování
 Wasserbauerová Jana, Mgr. 564 602 211 Wasserbauerova.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.20 E


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz