Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Váňová Kamila 564 602 234 vanova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.29 C
Oddělení dopravní obslužnosti
 Vodička Petr, Ing. 564 602 402 Vodicka.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.44 C
Oddělení investiční a správy komunikací
 Veleba Aneta, Ing. 564 602 181 Veleba.A@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.28 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
 Karásková Jana 564 602 240 karaskova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
 Vídenská Jana 564 602 242 videnska.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
 Vostálová Vladimíra 564 602 223 ksirova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy sítě
 Vaněk Petr, Ing. 564 602 347724 650 191vanek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
 Vecheta Michael, Ing. 564 602 718724 650 259Vecheta.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.49 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Voborská Dita, Mgr. 564 602 353 Voborska.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 B
Oddělení kultury
 Vejmělková Dvořáková Tereza 564 602 295 VejmelkovaDvorakova.T@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Vávrová Martina 564 602 215 vavrova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.23 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení provozně ekonomické a spisové služby
 Vokurková Alena 564 602 343 vokurkova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 A
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Vrábel Libor 564 602 194724 650 255Vrabel.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
 Voláková Dana, Ing. 564 602 540 volakova.d@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.10 E
Oddělení strategického plánování
 Vichr Dušan, Mgr.vedoucí oddělení564 602 541724 650 195vichr.d@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.27 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kanceláře hejtmana
 Váchová Eliška 564 602 138724 650 154vachova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A
 Večeřová Kristýna 564 602 372724 650 160Vecerova.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 A
 Vrábelová Dana, Bc. 564 602 133725 100 010vrabelova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
 Vaněk Petr, Mgr. 564 602 812734 694 485Vanek.Petr@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 D
Oddělení sociální ochrany a prevence
 Vomelová Simona, Bc.  734 261 947Vomelova.S@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D
Oddělení sociální správy
 Vojtěchová Magdaléna, Mgr., MBA 564 602 860 Vojtechova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.03 D
Oddělení sociálních služeb
 Volavková Erika, Bc., DiS. 564 602 825 volavkova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování školství
 Vlachová Alena, Ing.vedoucí oddělení564 602 937724 650 112vlachova.a@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.51 E
Oddělení rozvoje vzdělávání
 Vacková Zdeňka, Bc. 564 602 967734 694 527vackova.z@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.46 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní správy
 Vítková Renata, Ing. 564 602 457725 100 003Vitkova.R@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.15 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení integrované prevence
 Vopršal Oldřich, Ing. 564 602 517 voprsal.o@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.17 E
Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
 Voráček Jaroslav, Ing. 564 602 377724 650 182voracek.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.58 E
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
 Vopálka Petr, Ing. 564 602 523 vopalka.p@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.13 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Valjentová Pavlína, Mgr. 564 602 475 Valjentova.P@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.10 E


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz