Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Tourek Jan, Mgr.radní564 602 137777 567 022tourek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.13 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravní obslužnosti
 Torgalo Alexandr, Mgr. 564 602 399 Torgalo.A@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Tulis Pavel, Ing. Bc.vedoucí odboru564 602 232734 694 511tulis.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.23 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy GIS
 Tejkal Martin, Ing., Ph.D. 564 602 160 tejkal.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kultury
 Tymová Jana, Ing. et Ing. 564 602 260 Tymova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
 Tlustoš Petr, Mgr. 564 602 588 tlustos.p@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.11 E
Oddělení grantových programů
 Tlačbabová Iveta, Ing. 564 602 536 Tlacbabova.I@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.26 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kanceláře hejtmana
 Tůmová Lucie 564 602 336724 650 111tumova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.27 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení sociální správy
 Tkáčová Michaela, Bc. et Bc. 564 602 861 Tkacova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.03 D
Oddělení sociálních služeb
 Tvarůžková Olga, Mgr. 564 602 833734 694 490tvaruzkova.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04a D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní správy
 Talpa David, Bc.vedoucí oddělení564 602 461724 650 293talpa.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 D
 Trojanová Zita, Mgr. 564 602 459734 690 060trojanova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.15 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zemědělství
 Teplá Ivana, Ing. 564 602 263 tepla.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.49 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Tesařová Kateřina, Ing.vedoucí oddělení564 602 108724 650 267tesarova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Trtík Daniel, Mgr. 564 602 444 trtik.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.26 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz