Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Pacal Pavel, Mgr.náměstek hejtmana564 602 137724 383 681pacal.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.13 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravy
nepřítomen Petr Martin, Ing. 564 602 412 petr.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C
nepřítomen Procházka Jaroslav, Bc. 564 602 245 Prochazka.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C
nepřítomen Půžová Lada 564 602 243734 694 501puzova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.44 C
Oddělení investiční a správy komunikací
nepřítomen Pípal Tomáš 564 602 386724 650 186pipal.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C
nepřítomen Procházková Lenka, Bc. 564 602 378 prochazkova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.28 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení rozpočtu a financování
nepřítomen Paulíková Radka 564 602 597 paulikova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Pavlinec Petr, Ing.vedoucí odboru564 602 114724 650 102pavlinec.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.14 D
Oddělení správy sítě
nepřítomen Procházka Martin, Ing.vedoucí oddělení564 602 110604 223 078prochazka.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
nepřítomen Pachr Jaroslav 564 602 708724 650 225pachr.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Pejcha Jiří, Ing. 564 602 709724 650 170Pejcha.J@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Pospíchalová Radka, Ing. 564 602 716724 650 262Pospichalova.R@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.04
nepřítomen Procházková Miluše 564 602 719724 650 256prochazkova.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.03


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení památkové péče
nepřítomen Panáčková Jaroslava 564 602 296724 650 147panackova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy realit
nepřítomen Pausarová Eva, Ing. 564 602 275724 650 247pausarova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení grantových programů
nepřítomen Policarová Jana, DiS. 564 602 585 Policarova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.07


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kanceláře hejtmana
nepřítomen Panáčková Lucie 564 602 141724 650 155panackova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A
nepřítomen Panáčková Tůmová Lucie 564 602 372724 650 160panackova.lucie@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 A
nepřítomen Pospíchalová Petra 564 602 130724 650 159pospichalova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.19 A
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
nepřítomen Pohanová Andrea, Bc. 564 602 164 Pohanova.A@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.17 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Poulová Pavla, Bc. 564 602 841724 650 241poulova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 D
Oddělení sociální ochrany a prevence
nepřítomen Průšová Miluše, DiS. 564 602 842734 694 521Prusova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
Oddělení sociálních služeb
nepřítomen Píbilová Kateřina, Ing. 564 602 807734 694 481pibilova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D
nepřítomen Pojerová Pavla 564 602 810 Pojerova.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
nepřítomen Přibilová Jitka, Ing. 564 602 837 Pribilova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování školství
nepřítomen Pavelcová Zuzana 564 602 933 pavelcova.z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 411
nepřítomen Procházková Olga 564 602 973 prochazkova.o@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 417
Oddělení hospodaření krajského školství
nepřítomen Procházková Hana 564 602 927 prochazkova.h@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413
Oddělení rozvoje vzdělávání
nepřítomen Pýchová Zuzana, Mgr. 564 602 938731 632 528Pychova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení územního plánování
nepřítomen Průža Petr, Ing.vedoucí oddělení564 602 211724 650 148pruza.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní péče
nepřítomen Petrák Jindřich, Ing. 564 602 456725 100 001Petrak.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
nepřítomen Petrů Ševecová Eva, Ing. 564 602 595 petru.eva@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.26 C
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
nepřítomen Pojerová Jana, Ing. 564 602 509 Pojerova.J@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.13
Oddělení vodního hospodářství
nepřítomen Pavouková Jaroslava, Ing. 564 602 596724 650 252pavoukova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.28 C
nepřítomen Pokorná Pavlína, Ing. 564 602 368724 650 253pokorna.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.29 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Coufalová Eva 564 602 101 coufalova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
nepřítomen Petreková Iva 564 602 118 Petrekova.I@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
nepřítomen Pospíchal Martin 564 602 313724 650 268Pospichal.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.15 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Pospíchalová Jana 564 602 443 pospichalova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.26 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Plachá Eva, Ing. 564 602 106 placha.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz