Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravní obslužnosti
 Prášil Petr, Ing. 564 602 255 Prasil.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C
 Provázek Hanuš, Bc. 564 602 399 Provazek.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
Oddělení dopravy
 Petr Martin, Ing. 564 602 412 petr.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.43 C
 Petr Matěj, Bc. 564 602 245 Petr.M2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.43 C
 Půžová Lada 564 602 243734 694 501puzova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C
Oddělení investiční a správy komunikací
 Hartmanová Pavlů Iveta, Ing. 564 602 216724 650 221hartmanova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.26 C
 Pípal Tomáš 564 602 386724 650 186pipal.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.29 C
 Procházková Lenka, Bc. 564 602 378 prochazkova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.28 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
 Pařilová Petra, Ing. 564 602 569 Parilova.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
Oddělení rozpočtu a financování
 Paulíková Radka 564 602 597 paulikova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Pavlinec Petr, Ing.vedoucí odboru564 602 114724 650 102pavlinec.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.14 D
Oddělení správy sítě
 Procházka Martin, Ing.vedoucí oddělení564 602 110604 223 078prochazka.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
 Pejcha Jiří, Ing. 564 602 709724 650 170Pejcha.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.49 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení památkové péče
 Panáčková Jaroslava 564 602 296724 650 147panackova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení investiční a správy realit
 Palánová Dagmar 564 602 204724 650 192Palanova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 C
 Prokop Jan, Ing. 564 602 276724 650 167Prokop.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C
Oddělení majetkoprávní
 Pikla Jozef, Ing. 564 602 438724 650 177Pikla.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Plachá Eva, Ing. 564 602 106 placha.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.23 C
Oddělení provozně ekonomické a spisové služby
 Coufalová Eva 564 602 359 coufalova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
 Petreková Iva 564 602 118 Petrekova.I@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
 Pitříková Pavla 564 602 155724 650 115Pitrikova.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Pospíchal Martin 564 602 313724 650 268Pospichal.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.15 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení grantových programů
 Policarová Jana, DiS. 564 602 585 Policarova.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.27 E
Oddělení regionálního rozvoje
 Pykalová Dita, Ing. 564 602 582 pykalova.d@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.18 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kanceláře hejtmana
 Pospíchalová Petra 564 602 130724 650 159pospichalova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.19 A
 Spurná Lucie 564 602 141724 650 155spurna.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A
 Tůmová Lucie 564 602 336724 650 111tumova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.27 A
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
 Pokorný Josef, Ing. 564 602 164724 650 206pokorny.josef@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.17 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Poulová Pavla, Ing. Bc. 564 602 841724 650 241poulova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 D
Oddělení sociální ochrany a prevence
 Požárová Lenka, Mgr. 564 602 847734 694 523Pozarova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
 Průšová Miluše, Bc., DiS. 564 602 842734 694 521Prusova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D
Oddělení sociálních služeb
 Píbilová Kateřina, Ing. 564 602 807734 694 481pibilova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 D
 Pojerová Pavla 564 602 810 Pojerova.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
 Přibilová Jitka, Ing. 564 602 837 Pribilova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování školství
 Pavelcová Zuzana 564 602 933 pavelcova.z@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.50 E
 Procházková Olga 564 602 973 prochazkova.o@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.48 E
Oddělení rozvoje vzdělávání
 Plavcová Růžena, Bc. 564 602 952731 632 532Plavcova.R@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.48 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní péče
 Petrák Jindřich, Ing., MBAvedoucí oddělení564 602 470725 100 001Petrak.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.11 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
 Petrů Ševecová Eva, Ing. 564 602 595 petru.eva@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.58 E
Oddělení vodního hospodářství
 Pavouková Jaroslava, Ing. 564 602 596724 650 252pavoukova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.56 E
 Pokorná Pavlína, Ing. 564 602 368724 650 253pokorna.p@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.55 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Prokešová Tereza, Ing. 564 602 188 prokesova.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.07 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz