Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravní obslužnosti
 Oberreiterová Pavlína, Ing. 564 602 257 oberreiterova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
Oddělení projektového řízení
 Opatová Radka, Ing. 564 602 203 opatova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Říhová Obdržálková Veronika, Mgr. 564 602 127 rihova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 A
Oddělení kanceláře hejtmana
 Oulehlová Eva 564 602 132724 650 151oulehlova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení integrované prevence
 Okrouhlý Vít, Ing. 564 602 514 Okrouhly.V@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.25 E


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz