Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravní obslužnosti
 Oberreiterová Pavlína, Ing. 564 602 257 oberreiterova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Říhová Obdržálková Veronika, Mgr. 564 602 127 rihova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 A
Oddělení kanceláře hejtmana
 Oulehlová Eva 564 602 132724 650 151oulehlova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení integrované prevence
 Okrouhlý Vít, Ing. 564 602 514 Okrouhly.V@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.06
Oddělení vodního hospodářství
 Olšanová Iva 564 602 266724 650 216olsanova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.41 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz