Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Lisa Karel, Ing. 564 602 339724 650 290Lisa.Karel@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.04 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení investiční a správy komunikací
 Lojda Jiří, Mgr. Ing. 564 602 217724 650 197lojda.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.30 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
 Landová Jana 564 602 570 landova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy databází a aplikací
 Lysa Milan, Bc. 564 602 323724 650 282lysa.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Labudová Alena, JUDr. 564 602 717724 650 198labudova.a@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.09
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
 Leixnerová Jaroslava, Ing. 564 602 720724 650 209Leixnerova.J@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.04


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení majetkoprávní
 Labudová Alena, Ing. 564 602 227 Labudova.A2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C
Oddělení správy realit
 Liška Pavel, Ing., Ph.D. 564 602 275724 650 247Liska.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování školství
 Slavíková Veronika, Bc. 564 602 927 slavikova.V@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 313
Oddělení rozvoje vzdělávání
 Líbalová Lucie, Mgr. 564 602 930731 632 531libalova.l@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Laudátová Aneta, Mgr. 564 602 298 Laudatova.A@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 D


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz