Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

Grémium řediteleorg.strfax: +420564602422

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Kadlec Zdeněk, Mgr. Ing., dr. h. c.ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina564 602 250724 650 114kadlec.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.21 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
přítomen Kabátek Petr, Ing. 564 602 113 kabatek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.04 D
nepřítomen Kotrbová Václava, Mgr., MSc 564 602 327604 250 412kotrbova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.04 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravy
přítomen Kasalová Zdeňka, Ing. 564 602 290 kasalova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.44 C
přítomen Knoflíčková Barbora, DiS. 564 602 244 knoflickova.b@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
přítomen Kotrčová Dagmar, Mgr. 564 602 393 Kotrcova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.44 C
přítomen Kovář Petr, Ing. 564 602 238 kovar.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C


Odbor ekonomickýorg.strfax: +420564602424

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
přítomen Krištofová Anna, Ing.vedoucí odboru564 602 232724 650 106kristofova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.23 C
Oddělení financování a výkaznictví obcí
přítomen Karásková Jana 564 602 240 karaskova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
přítomen Kasalová Jana, Bc. 564 602 594 Kasalova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
přítomen Křemínská Marie 564 602 574 kreminska.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
přítomen Kružíková Dita 564 602 578 Kruzikova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
Oddělení rozpočtu a financování
přítomen Kopecká Jaroslava, Ing.vedoucí oddělení564 602 230734 694 507kopecka.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.22 C
Oddělení účetnictví
přítomen Konířová Martina, DiS. 564 602 294 konirova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
přítomen Kourková Eva 564 602 247 kourkova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
přítomen Kšírová Vladimíra 564 602 223 ksirova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C


Odbor informatikyorg.strfax: +420564602432

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy databází a aplikací
přítomen Krotký Jaroslav, Ing.vedoucí oddělení564 602 109724 650 193krotky.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D


Odbor kontrolyorg.strfax: +420564602434

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
nepřítomen Kalinová Lenka 564 602 720724 650 209kalinova.l@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 2.03
Oddělení veřejnosprávní kontroly
nepřítomen Kosmáková Lucie, Ing. 564 602 724724 650 264kosmakova.l@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.11
nepřítomen Křivánková Zdeňka, Ing. 564 602 725724 650 139Krivankova.Z@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.05


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
přítomen Vondráková Zuzana, Ing. 564 602 353 vondrakova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 B
Oddělení kultury
přítomen Komínová Jana, DiS. 564 602 249 kominova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 B


Odbor majetkovýorg.strfax: +420564602433

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
přítomen Kolář Petr, Ing.vedoucí odboru564 602 214724 650 122kolar.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.24 C
Oddělení majetkoprávní
přítomen Kezniklová Marie, Ing. 564 602 439 Kezniklova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C
přítomen Krepčík Petr, Ing. 564 602 413724 650 199krepcik.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C
přítomen Krška Josef, Ing. 564 602 438 Krska.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C
přítomen Semotamová Michaela, Bc. 564 602 416 Semotamova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C
Oddělení správy realit
přítomen Kalina Jan, Ing. 564 602 419724 650 121kalina.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 C
přítomen Krejčí Jiří, Ing. 564 602 225724 650 273krejci.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení grantových programů
přítomen Kamenická Veronika, Ing. 564 602 553 kamenicka.v@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.10


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kanceláře hejtmana
přítomen Kratochvílová Marta 564 602 306724 650 249Kratochvilova.Marta@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 A
nepřítomen Krupičková Renata, Bc. 564 602 373724 650 162krupickova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A


Odbor sociálních věcíorg.strfax: +420564602427

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
přítomen Krmášková Ludmila 564 602 813 krmaskova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D
přítomen Kumpa Jakub, Bc. 564 602 820734 694 480kumpa.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D
Oddělení sociální ochrany a prevence
vzdálený přístup Badinová Ludmila, Mgr.  734 694 524Badinova.L@kr-vysocina.czJihlava, Pod_Příkopem 934/4, 14
přítomen Chalupová Kateřina, Mgr. 564 602 859734 694 512chalupova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
nepřítomen Krčková Eva, Bc. 564 602 824734 694 520Krckova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04a D
Oddělení sociální správy
nepřítomen Komínková Eva, Mgr., DiS. 564 602 850724 650 285kominkova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
přítomen Křížová Táňa, Mgr. 564 602 811724 650 136krizova.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování školství
přítomen Kafková Jitka 564 602 936 kafkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 415
přítomen Krčmová Marie, Bc. 564 602 929 krcmova.m@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 417
přítomen Kučerová Jana 564 602 926 kucerova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 414
Oddělení hospodaření krajského školství
přítomen Králík Ondřej, Ing.vedoucí oddělení564 602 954724 650 164kralik.o@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 311
Oddělení mládeže a sportu
přítomen Kastner Milan, Ing.vedoucí oddělení564 602 971724 650 274kastner.m@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108
Oddělení organizace školství
přítomen Kolčavová Libuše, Mgr. 564 602 957 kolcavova.l@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 310
nepřítomen Kraclová Kateřina, Mgr. et Bc. 564 602 949 kraclova.k@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 312


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení stavebního řádu
přítomen Kolman Ivan, Ing. 564 602 210 kolman.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C
nepřítomen Kovaříková Jarmila, Ing. 564 602 370 kovarikova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.25 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení integrované prevence
přítomen Klečanský Josef, Ing.vedoucí oddělení564 602 525724 650 128klecansky.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.06
přítomen Kubát David, Ing. 564 602 529 kubat.d@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.18
přítomen Kubátová Petra, Ing. 564 602 514 Kubatova.P@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.06
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
přítomen Kratochvílová Martina, Ing. 564 602 503 kratochvilova.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.13
Oddělení rozvoje a podpory životního prostředí
přítomen mimo kancelář (Žižkova 57) Křivánková Iveta, Ing. 564 602 520 Krivankova.I@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.04
přítomen Křížek Milan, Ing. 564 602 527 krizek.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.04
nepřítomen Kulková Petra, Ing., DiS. 564 602 519 Kulkova.P@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.14
Oddělení zemědělství
přítomen Kuřátková Jana 564 602 268 kuratkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.44 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
přítomen Kuchařová Alena, JUDr.vedoucí oddělení564 602 258724 650 181kucharova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.03 D
přítomen Kűhtreiberová Jana, Ing. 564 602 153 kuhtreiberova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
přítomen Kotrba Karel, Mgr., MScvedoucí oddělení564 602 299732 213 114kotrba.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.25 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
přítomen Hanáková Kosourová Ivana, Ing.,Bc., DiS.vedoucí oddělení564 602 107724 650 243kosourova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz