Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

Grémium řediteleorg.strfax: +420564602422

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Janoušková Eva, Ing.zástupce ředitele - ředitel sekce ekonomiky a podpory564 602 150724 650 150janouskova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.06 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravní obslužnosti
nepřítomen Janoušková Renata, Bc. 564 602 287 janouskova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
Oddělení investiční a správy komunikací
nepřítomen Juránek Stanislav, Ing. 564 602 229734 694 516juranek.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.30 C


Odbor ekonomickýorg.strfax: +420564602424

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
nepřítomen Janoušek Pavel, Ing. 564 602 261 janousek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C


Odbor informatikyorg.strfax: +420564602432

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Jáchim Václav, Ing. 564 602 346724 650 203jachim.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.15 A
nepřítomen Jiráková Klára, Mgr. 564 602 341606 486 742jirakova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
Oddělení správy GIS
nepřítomen Jůzl Lubomír, Ing.vedoucí oddělení564 602 161724 650 215juzl.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D


Odbor majetkovýorg.strfax: +420564602433

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení majetkoprávní
nepřítomen Jaroš Marek, Bc. 564 602 193724 650 119jaros.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C
Oddělení správy realit
přítomen Jozífek Eduard, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 213724 650 132jozifek.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 C
nepřítomen Janů Radomír, Ing. 564 602 283724 650 175janu.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
nepřítomen Jež Jan, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 563724 650 194jez.jan@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.07
Oddělení regionálního rozvoje
nepřítomen Janoušková Gabriela, Mgr. 564 602 550 Janouskova.G@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.05


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kanceláře hejtmana
nepřítomen Jakoubková Marie 564 602 317724 650 166jakoubkova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.19 A


Odbor sociálních věcíorg.strfax: +420564602427

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení sociální ochrany a prevence
nepřítomen Jelínek Martin, Mgr. 564 602 848734 694 514jelinek.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení organizace školství
nepřítomen Johanidesová Olga 564 602 955 johanidesova.o@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 216


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení územního plánování
nepřítomen Jirásek Petr, Mgr. 564 602 220 Jirasek.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.09 C


Odbor zdravotnictvíorg.strfax: +420564602435

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní správy
přítomen Jílková Lada, Mgr. 564 602 460 jilkova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení rozvoje a podpory životního prostředí
nepřítomen Joneš Jan, Ing.vedoucí oddělení564 602 501724 650 108jones.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.14


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Jelínek Petr 564 602 321724 650 129jelinek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.13 A


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz