Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Janoušek Karel, Mgr.radní564 602 135777 688 843janousek.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.10 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Janoušková Eva, Ing.zástupce ředitele - ředitel sekce ekonomiky a podpory564 602 150724 650 150janouskova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.06 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Jaroš Miroslav, Ing. 564 602 168724 060 202Jaros.Miroslav@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.04 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení investiční a správy komunikací
 Juránek Stanislav, Ing.vedoucí oddělení564 602 229734 694 516juranek.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.26 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
 Janoušek Pavel, Ing. 564 602 261 janousek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.21 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Jáchim Václav, Ing. 564 602 346724 650 203jachim.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.15 A
 Jiráková Klára, Mgr. 564 602 341606 486 742jirakova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
Oddělení správy GIS
 Jůzl Lubomír, Ing.vedoucí oddělení564 602 161724 650 215juzl.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení veřejnosprávní kontroly
 Jednotová Martina, Ing. 564 602 711724 650 244Jednotova.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.46 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení investiční a správy realit
 Janů Radomír, Ing. 564 602 283724 650 175janu.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 C
 Kašíková Hana, Ing. 564 602 225724 650 273Kasikova.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 C
Oddělení majetkoprávní
 Jaroš Marek, Bc. 564 602 193724 650 119jaros.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Jelínek Petrvedoucí oddělení564 602 321724 650 129jelinek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.13 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
 Jež Jan, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 563724 650 194jez.jan@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.12 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení sociální ochrany a prevence
 Jelínek Martin, Mgr.vedoucí oddělení564 602 848734 694 514jelinek.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení organizace školství
 Johanidesová Olga 564 602 955 johanidesova.o@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.63 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení územního plánování
 Jirásek Petr, Mgr. 564 602 220 Jirasek.P@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.20 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní správy
 Jílková Lada, Mgr. 564 602 460725 100 002jilkova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
 Ehrenbergerová Jana, Mgr. 564 602 508 ehrenbergerova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.11 E
Oddělení rozvoje a podpory životního prostředí
 Joneš Jan, Ing.vedoucí oddělení564 602 501724 650 108jones.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.15 E


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz