Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

Odbor ekonomickýorg.strfax: +420564602424

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
nepřítomen Elblová Jana 564 602 569 elblova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
Oddělení účetnictví
nepřítomen Eliášová Lenka, Ing. 564 602 252 eliasova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz