Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravy
 Ďásková Jana 564 602 394 Daskova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 C
Oddělení investiční a správy komunikací
 Dokulil Miroslav, Ing. 564 602 222734 694 517dokulil.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.26 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
 Dvořáková Iva 564 602 224 dvorakova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení veřejnosprávní kontroly
 Ďásková Iva, Ing.vedoucí oddělení564 602 702724 650 200daskova.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.47 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Dočkalová Jana 564 602 143 dockalova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.24 C
Oddělení provozně ekonomické a spisové služby
 Dufková Iveta 564 602 343 dufkova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
 Dvořák Pavel, Ing. Bc. 564 602 122724 650 234dvorak.pavel@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 A
Oddělení vnějších vztahů
 Dočekalová Hana, Mgr. 564 602 338725 100 004docekalova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 A
 Doleželová Terezie, Mgr. 564 602 337724 650 224dolezelova.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
 Doležalová Aneta, Ing. 564 602 813 Dolezalova.A@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování školství
 Dobrovolná Aneta 564 602 927 Dobrovolna.A@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.67 E
 Dolejší Helena, Bc. 564 602 962 dolejsi.h@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.47 E
 Dvořáková Vlasta 564 602 963 dvorakova.v@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.47 E
Oddělení rozvoje vzdělávání
 Šprinclová Marie, Mgr. 564 602 947 sprinclova.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.49 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení stavebního řádu
 Dlouhá Alena, Ing. 564 602 369 dlouha.a@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.09 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní péče
 Dvořáček Filip, Bc. 564 602 455 Dvoracek.F@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.10 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení integrované prevence
 Dobrianskij Ivo 564 602 526 dobrianskij.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.25 E
Oddělení vodního hospodářství
 Drápela Martin, Ing. 564 602 207724 650 134drapela.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.54 E
Oddělení zemědělství
 Dufková Klára, Ing. 564 602 598724 650 103Dufkova.K@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.51 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Brtnická Lenka, Ing. 564 602 121 brtnicka.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Držmíšková Petra, Ing. 564 602 258 Drzmiskova.P@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.11 E


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz