Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy databází a aplikací
 Čermák Petr 564 602 316603 931 621cermak.petr@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení památkové péče
 Čermáková Olga, Ing. arch.vedoucí oddělení564 602 351724 650 212cermakova.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.18 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení majetkoprávní
 Chmela Vlastimil, Ing. 564 602 414724 650 236chmela.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Činčárová Jana 564 602 151 cincarova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.18 B
Oddělení provozně ekonomické a spisové služby
 Coufalová Andrea 564 602 101 Coufalova.A@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
 Coufalová Eva 564 602 359 coufalova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Čápová Eva 564 602 481 Capova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.20 C
 Čechová Jana 564 602 481 Cechova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.20 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení grantových programů
 Čáp Martin, Bc. 564 602 589 cap.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.09


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kanceláře hejtmana
 Čechová Kristýna 564 602 372724 650 160Cechova.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 A
 Oulehlová Eva 564 602 132724 650 151oulehlova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 A
Oddělení vnějších vztahů
 Čech Zbyněk, Ing.vedoucí oddělení564 602 146724 650 165cech.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení mládeže a sportu
 Čermáková Jana, Bc. 564 602 939 cermakova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 110


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení stavebního řádu
 Císařová Ivana, JUDr. 564 602 262 cisarova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.25 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Charvátová Lenka, Mgr. 564 602 451724 650 291charvatova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
 Čadová Markéta, Ing. 564 602 530 Cadova.M@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.04


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz