Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Běhounek Jiří, MUDr.hejtman564 602 140602 481 434behounek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Březina Miroslav, Ing.zástupce ředitele - ředitel sekce pro službu veřejnosti564 602 344724 650 118brezina.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.05 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Buřičová Dana, Ing.vedoucí odboru564 602 331724 650 107buricova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.05 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravní obslužnosti
nepřítomen Bartoš Pavel, Ing.vedoucí oddělení564 602 237724 650 138bartos.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
nepřítomen Blahoudková Ludmila, Ing. 564 602 191 Blahoudkova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
Oddělení dopravy
nepřítomen Balcárek Oto, Ing. 564 602 391724 650 188balcarek.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.44 C
Oddělení investiční a správy komunikací
nepřítomen Blaha Daniel, Ing. 564 602 441724 650 184blaha.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C
nepřítomen Boček Jan, Mgr. 564 602 256 bocek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.30 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení účetnictví
nepřítomen Bergerová Markéta, Ing.vedoucí oddělení564 602 289734 694 509bergerova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
nepřítomen Bělochová Olga 564 602 236 Belochova.O@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.21 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy databází a aplikací
nepřítomen Bobek František, Ing. 564 602 314724 650 232bobek.f@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
Oddělení správy sítě
nepřítomen Brychta Radek 564 602 322724 650 219brychta.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
nepřítomen Burešová Simona, Bc. 564 602 714724 650 229buresova.s@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 2.03


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Buňat Pavel, Bc. 564 602 410734 694 482Bunat.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení majetkoprávní
nepřítomen Brázdilová Helena, Ing. 564 602 282 brazdilova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C
Oddělení správy realit
nepřítomen Benda Jiří, Ing. 564 602 276724 650 153benda.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 C
nepřítomen Berka Zdeněk, Ing. 564 602 205724 650 190berka.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
nepřítomen Benešová Pavla, Ing. 564 602 587 benesova.p@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.08
nepřítomen Brücknerová Monika, Ing. 564 602 548 brucknerova.m@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.07
Oddělení grantových programů
nepřítomen Badalíková Lenka, Mgr. 564 602 552 Badalikova.L@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.13
nepřítomen Bátlová Aneta, Ing. 564 602 545 batlova.a@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.07
Oddělení regionálního rozvoje
nepřítomen Böhmová Jana, Bc. 564 602 586724 650 276bohmova.jana@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.10


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení sociální ochrany a prevence
nepřítomen Badinová Ludmila, Mgr.  734 694 524Badinova.L@kr-vysocina.czJihlava, Pod_Příkopem 934/4, 14
nepřítomen Beranová Monika, Mgr. 564 602 845734 694 513Beranova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D
Oddělení sociální správy
nepřítomen Bartů Lumír, Mgr. 564 602 826734 694 483bartu.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
Oddělení sociálních služeb
nepřítomen Bína Jiří, Mgr.vedoucí oddělení564 602 817724 650 196bina.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování školství
nepřítomen Baštová Jitka 564 602 931 bastova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 414
nepřítomen Bromová Inka 564 602 925 bromova.i@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 313
Oddělení mládeže a sportu
nepřítomen Beneš Zdeněk, Ing. 564 602 940724 650 173Benes.Z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
nepřítomen Bartoš Jiří, Ing.vedoucí oddělení564 602 264724 650 116bartos.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.43 C
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
nepřítomen Brunová Zdeňka, Mgr. 564 602 505 Brunova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.18
Oddělení vodního hospodářství
nepřítomen Bláhová Jana, Ing. 564 602 576724 650 251blahova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.28 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Baráková Lenka 564 602 123 barakova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
nepřítomen Bečková Marie 564 602 155 Beckova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
nepřítomen Bouzková Bohuslava 564 602 360 bouzkova.b@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
nepřítomen Brabencová Dita, Ing. 564 602 345 brabencova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Bednářová Radka, Ing. 564 602 134 Bednarova.R@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D
nepřítomen Brtnická Lenka, Ing. 564 602 112 brtnicka.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz