Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Břížďala Jan, RNDr.radní564 602 148737 209 799brizdala.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Březina Miroslav, Ing.zástupce ředitele - ředitel sekce pro službu veřejnosti564 602 344724 650 118brezina.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.05 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Buřičová Dana, Ing.vedoucí odboru564 602 331724 650 107buricova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.05 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravní obslužnosti
 Bartoš Pavel, Ing.vedoucí oddělení564 602 237724 650 138bartos.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
Oddělení investiční a správy komunikací
 Blaha Daniel, Ing. 564 602 441724 650 184blaha.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.29 C
 Boček Jan, Mgr. 564 602 256 bocek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.27 C
 Veleba Aneta, Ing. 564 602 181 Veleba.A@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.28 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení rozpočtu a financování
 Bečková Marie 564 602 190 Beckova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.21 C
 Benešová Pavla, Ing. 564 602 384734 690 062benesova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.22 C
Oddělení účetnictví
 Bergerová Markéta, Ing.vedoucí oddělení564 602 289734 694 509bergerova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy databází a aplikací
 Bobek František, Ing. 564 602 314724 650 232bobek.f@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
Oddělení správy sítě
 Benák Martin 564 602 349725 897 330Benak.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
 Bišof Petr, Bc. 564 602 335734 690 043Bisof.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
 Brychta Radek 564 602 322724 650 219brychta.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
 Boháčková Vejskalová Martina, Ing. 564 602 726724 650 261BohackovaVejskalova.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.48 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Buňat Pavel, Bc. 564 602 410734 694 482Bunat.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 B
Oddělení kultury
 Bőhmová Pavla, DiS. 564 602 295 Bohmova.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Berka Zdeněk, Ing.vedoucí odboru564 602 205724 650 190berka.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.24 C
Oddělení investiční a správy realit
 Benda Jiří, Ing. 564 602 272734 690 044benda.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C
Oddělení majetkoprávní
 Bartušková Martina, Ing. 564 602 416 Bartuskova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C
 Brodská Blanka, Ing. 564 602 281 Brodska.B@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení provozně ekonomické a spisové služby
 Brabencová Dita, Ing.vedoucí oddělení564 602 345734 690 054brabencova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
 Baráková Lenka 564 602 123 barakova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Brabencová Marcela 564 602 481 Brabencova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.20 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
 Brücknerová Monika, Ing. 564 602 548 brucknerova.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.09 E
Oddělení grantových programů
 Badalíková Lenka, Mgr. 564 602 552 Badalikova.L@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.23 E
 Bartůšková Pavla, Ing. 564 602 581 Bartuskova.P@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.06 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení sociální ochrany a prevence
 Beranová Monika, Mgr. 564 602 845734 694 513Beranova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D
Oddělení sociální správy
 Bartů Lumír, Mgr. 564 602 826734 694 483bartu.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
Oddělení sociálních služeb
 Bína Jiří, Mgr.vedoucí oddělení564 602 817724 650 196bina.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování školství
 Baštová Jitka 564 602 931 bastova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.49 E
 Bromová Inka 564 602 925 bromova.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.67 E
Oddělení mládeže a sportu
 Beneš Zdeněk, Ing. 564 602 940724 650 173Benes.Z@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.56 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Bašta Lucie, Mgr. 564 602 451 Basta.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
 Bartoš Jiří, Ing.vedoucí oddělení564 602 264724 650 116bartos.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.69 E
Oddělení vodního hospodářství
 Bláhová Jana, Ing. 564 602 576724 650 251blahova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.56 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Bednářová Radka, Ing. 564 602 134 Bednarova.R@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D
 Brtnická Lenka, Ing. 564 602 121 brtnicka.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz