Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-24

ZK-07-2012-24.doc  ZK-07-2012-24pr01.pdf  ZK-07-2012-24pr02.pdf  ZK-07-2012-24pr03.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíZK-07-2012-24
NázevŽádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
Zpracoval Z. Kasalová
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS (dále jen NEWMARKETS ) realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací (dále jen Vysočina Tourism, p. o. ).
Vysočina Tourism, p. o. realizuje projekt NEWMARKETS, který byl úspěšně předložen do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013. Celkové náklady projektu připadající na Vysočina Tourism, p. o. jsou 1 362 250 Kč, z této částky bude 90 % hrazeno ze zdrojů EU (1 226 025) a 10 % (136 225 Kč) představuje vlastní podíl organizace. Usnesením 0125/02/2010/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism, p. o. Smlouvu o půjčce a dále schválilo převod finančních prostředků ve výši 1 362 250 Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na § 2143 Cestovní ruch. Dle příslušné Smlouvy o půjčce, která je obsahem materiálu ZK-07-2012-24, př. 1, měla být půjčka vrácena nejpozději do 31. 12. 2012. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OKPPCR ) obdržel dne
10. 10. 2012 od Vysočina Tourism písemnou žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky do 31. 12. 2013. Žádost je obsahem materiálu ZK-07-2012-24, př. 2.
Návrh řešení Po posouzení žádosti OKPPCR navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina prodloužit termín vrácení půjčky do 31. 12. 2013 a uzavřít s Vysočina Tourism, p. o. dodatek ke smlouvě ve znění dle materiálu ZK-07-2012-24, př. 3. Vysočina Tourism, p. o. podala žádost řádně před ukončením doby vrácení půjčky a její zdůvodnění se jeví jako relevantní (důvodem jsou částečně prodlevy při administraci žádostí o platbu na straně Centra pro regionální rozvoj CR, a dále především prodlevy na rakouské straně, se kterou komunikuje hlavní partner projektu).
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k prodloužení termínu splatnosti půjčky z rozpočtu kraje u výše uvedeného projektu o jeden rok, tedy do 31. 12. 2013.
Rada kraje na svém zasedání dne 6. 11. 2012 usnesením č. 1908/36/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje přijmout usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-07-2012-24, př. 3.
Odpovědnost OKPPCR
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz