Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2012-06

ZK-06-2012-06.doc  ZK-06-2012-06pr01.pdf  ZK-06-2012-06pr02.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíZK-06-2012-06
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2012
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvem Kraje Vysočina byl dne 13. 12. 2011 usnesením 0550/07/2011/ZK schválen v rámci rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - příspěvek na věcné výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí Kraje Vysočina (dále jen SDH ) v celkové výši 6 000 000 Kč. Tato částka se skládá z příspěvků na soutěže (1 680 000 Kč) a na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2012 (4 320 000 Kč).
Většina příspěvku na požární ochranu byla již rozdělena v první polovině letošního roku. Nerozdělena zůstala pouze rezerva ve výši 136 000 Kč. Rozdělení rezervy dle těchto zásad navrhuje ředitel HZS Kraje Vysočina.
Návrh řešení Navrhuje se na základě podkladů HZS Kraje (ZK-06-2012-06, př. 2) rozdělení rezervy ve výši 136 000 Kč vybraným obcím Kraje Vysočina za účelem udržení akceschopnosti jejich jednotek požární ochrany:
- Obec Brzkov, IČO: 00285676 7 000 Kč;
- Obec Dobronín, IČO: 00285749 8 000 Kč;
- Obec Stonařov, IČO: 00286656 11 000 Kč;
- Město Havlíčkův Brod, IČO: 00267449 8 000 Kč;
- Obec Slavíkov, IČO: 00268241 8 000 Kč;
- Obec Šlapanov, IČO: 00268348 11 000 Kč;
- Obec Těmice, IČO: 00249203 11 000 Kč;
- Obec Černovice, IČO: 00248037 11 000 Kč;
- Obec Senožaty, IČO: 00249050 11 000 Kč;
- Obec Opatov, IČO: 00290068 11 000 Kč;
- Obec Budišov, IČO: 00289159 11 000 Kč;
- Obec Třebenice, IČO: 00545627 4 000 Kč;
- Obec Kuklík, IČO: 00599514 8 000 Kč;
- Obec Dolní Heřmanice, IČO: 00842443 8 000 Kč;
- Obec Bory, IČO: 00294055 8 000 Kč.

Navržený způsob rozdělení příspěvku je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2012.
StanoviskaRada kraje doporučuje svým usnesením č. 1864/35/2012/RK zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2012 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 136 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany vybraným obcím.

Ekonomický odbor nemá připomínky.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00476.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2012 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 136 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím:
- Obec Brzkov, IČO: 00285676 7 000 Kč;
- Obec Dobronín, IČO: 00285749 8 000 Kč;
- Obec Stonařov, IČO: 00286656 11 000 Kč;
- Město Havlíčkův Brod, IČO: 00267449 8 000 Kč;
- Obec Slavíkov, IČO: 00268241 8 000 Kč;
- Obec Šlapanov, IČO: 00268348 11 000 Kč;
- Obec Těmice, IČO: 00249203 11 000 Kč;
- Obec Černovice, IČO: 00248037 11 000 Kč;
- Obec Senožaty, IČO: 00249050 11 000 Kč;
- Obec Opatov, IČO: 00290068 11 000 Kč;
- Obec Budišov, IČO: 00289159 11 000 Kč;
- Obec Třebenice, IČO: 00545627 4 000 Kč;
- Obec Kuklík, IČO: 00599514 8 000 Kč;
- Obec Dolní Heřmanice, IČO: 00842443 8 000 Kč;
- Obec Bory, IČO: 00294055 8 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz