Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2012-04

ZK-06-2012-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíZK-06-2012-04
NázevVolba hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuVe dnech 12. a 13. října se konaly řádné volby do zastupitelstev krajů. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva kraje se svolává tak, aby se konalo nejpozději do 25 dnů od vyhlášení výsledků voleb. V mezidobí do konání ustanovujícího zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina probíhala jednání, jejichž cílem bylo sestavit na základě volebních výsledků budoucí možnou koalici.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje se navrhuje zvolit veřejnou volbou hejtmana, náměstky hejtmana a další členy rady kraje dle níže uvedeného usnesení.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
volí
* náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Vladimíra Novotného;
* náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Libora Joukla;
* dalšími členy Rady Kraje Vysočina Janu Fialovou, Martina Hyského, Petra Krčála, Zdeňka Chláda, Marii Kružíkovou, Petra Piňose;
stanoví
* počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina na 8;
* Jiřího Běhounka uvolněným členem rady kraje pro funkci hejtmana s účinností od 9. 11. 2012;
* Vladimíra Novotného uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 9. 11. 2012;
* Libora Joukla uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 9. 11. 2012;
* Janu Fialovou uvolněnou členkou rady kraje s účinností od 9. 11. 2012;
* Martina Hyského uvolněným členem rady kraje s účinností od 9. 11. 2012;
* Petra Krčála uvolněným členem rady kraje s účinností od 9. 11. 2012;
* Zdeňka Chláda uvolněným členem rady kraje s účinností od 9. 11. 2012;
* Marii Kružíkovou uvolněnou členkou rady kraje s účinností od 9. 11. 2012,
* Petra Piňose neuvolněným členem rady kraje s účinností od 9. 11. 2012;
určuje
v souladu s § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, náměstkem hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době kdy hejtman nevykonává funkci Vladimíra Novotného.
Odpovědnost Zastupitelstvo Kraje Vysočina, hejtman Kraje Vysočina
Termín 9. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz