Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2012-02

ZK-06-2012-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíZK-06-2012-02
NázevSložení slibu členy zastupitelstva kraje
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuPodle ustanovení § 33 odst. 2 a 3 zákona o krajích, skládá člen zastupitelstva na prvním zasedání, kterého se účastní, slib.
Členové zastupitelstva po přečtení textu slibu předsedajícím předstoupí před zastupitelstvo jednotlivě v abecedním pořádku a složí slib před zastupitelstvem pronesením slova slibuji . Složení slibu potvrdí člen zastupitelstva svým podpisem u zapisovatelky paní Marie Jakoubkové.
Na závěr složí předsedající slib do rukou nejstaršího člena zastupitelstva, kterým je Antonín Daněk a stvrdí jej svým podpisem.
Poté bude předsedající informovat, že složením slibu se členové zastupitelstva ujali svých práv a povinností.
Návrh řešení Text slibu nového zastupitele:

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení
Odpovědnost
Termín12-02
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz