Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-82

ZK-05-2012-82.doc  ZK-05-2012-82pr01.doc  ZK-05-2012-82pr02.pdf  ZK-05-2012-82pr03.doc  ZK-05-2012-82pr04.xls  ZK-05-2012-82pr05.doc
Číslo materiálu82
Číslo jednacíZK-05-2012-82
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Education na projekt IB KSP
Zpracoval M. Pech, K. Ubr, M. Dolejská
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší podporu mezinárodního projektu zaměřeného na rozvoj jazykových kompetencí dětí v MŠ na obou stranách hranice (Rakousko a Česko).
Vysočina Education je finančním partnerem projektu M00228 Interkulturelle Bildung für Kinder Schüler und Pädagogen (Interkulturní vzdělávání děti, žáků a pedagogů, dále jen Projekt). Vedoucím partnerem Projektu je dolnorakouská vzdělávací organizace NÖ Landesakademie. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13 (dále OP AT-CZ ). Vysočina Education obdržela informaci o schválení Projektu (původní znění a český překlad jsou v materiálech ZK-05-2012-82, př. 2 a ZK-05-2012-82, př. 3.) a požádala o podporu formou bezúročné půjčky ve výši 1 100 000 Kč z rozpočtu kraje na předfinancování aktivit Projektu. Předpokládané cash flow Projektu je uvedeno v materiálu ZK-05-2012-82, př. 4 a zohledňuje zkušenosti s lhůtami vyplácení prostředků z jiného projektu financovaného v rámci programu mezinárodní spolupráce.
Zapojení Vysočiny Education do Projektu a závazek na zajištění předfinancování a spolufinancování projednalo zastupitelstvo kraje na svém zasedání v březnu 2012 a přijalo usnesení 0146/02/2012/ZK (úplné znění usnesení je v materiálu ZK-05-2012-82, př. 5). Součástí usnesení je mimo jiné záměr kraje poskytnout Vysočině Education v roce 2012 bezúročnou půjčku do výše 1 100 000 Kč za účelem předfinancování aktivit Projektu.
Návrh řešení V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 0146/02/2012/ZK ze dne 27. 3. 2012 navrhuje OŠMS orgánům kraje poskytnout Vysočině Education bezúročnou půjčku (materiál
ZK-05-2012-82, př. 1) a provést rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 1 100 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání.
StanoviskaRada kraje usnesením 1601/30/2012/RK ze dne 4. 9. 2012:
souhlasila dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Smlouvy o půjčce k realizaci projektu M00228 dle materiálu RK-30-2012-28, př. 1 s Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizaci za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi nositelem projektu a Vysočinou Education;
a doporučuje zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout půjčku ve výši 1 100 000 Kč Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, za účelem realizace projektu M00228 Interkulturelle Bildung für Kinder Schüler und Pädagogen dle materiálu
RK-30-2012-28, př. 1 za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi nositelem projektu a Vysočinou Education;
* schválit převod finančních prostředků ve výši 1 100 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí půjčky Vysočině Education na realizaci projektu M00228 Interkulturelle Bildung für Kinder Schüler und Pädagogen .
Odbor ekonomický: Nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky: Žádost byla zaevidována v systému eDotace ID O00059.0004.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout půjčku ve výši 1 100 000 Kč Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, za účelem realizace projektu M00228 Interkulturelle Bildung für Kinder Schüler und Pädagogen dle materiálu ZK-05-2012-82, př. 1 za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi nositelem projektu a Vysočinou Education;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 1 100 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí půjčky Vysočině Education na realizaci projektu M00228 Interkulturelle Bildung für Kinder Schüler und Pädagogen .
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz