Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-60

ZK-05-2012-60.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíZK-05-2012-60
NázevNabytí pozemků pro akci II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba - změna usnesení 337/05/2008/ZK
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0337/05/2008/ZK ze dne 22. 6. 2010 zastupitelstvo kraje rozhodlo
* uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků zastavěných tělesem silnice II/128 z vlastnictví Města Pacov do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 1;
* uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků pro rozšíření chodníků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Města Pacov v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2008-50, př. 2;
* nabýt úplatně pozemek z vlastnictví ČR - Finančního ředitelství v Brně do vlastnictví kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 3 za cenu stanovenou dle znaleckého posudku.
Jednalo se o akci II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba - rekonstrukce povrchu silnice II/128 a lokální zúžení tělesa zmíněné silnice ve prospěch chodníků v průtahu silnice II/128 městem Pacov. Tato stavba měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP JV. Do dnešního dne se nepodařilo nalézt shodu mezi budoucím investorem - Krajem Vysočina a městem Pacov. Z tohoto důvodu nepokračuje ani projektová příprava. Odbor majetkový splnil usnesení v třetí části, tj. nabýt úplatně pozemek z vlastnictví ČR - Finančního ředitelství v Brně do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh řešení S ohledem na výše uvedené doporučuje odbor majetkový rozhodnout změnit usnesení 0337/05/2008/ZK tak, že rozhodnutí uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků zastavěných tělesem silnice II/128 z vlastnictví Města Pacov do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 1 a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků pro rozšíření chodníků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Města Pacov v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 2 budou zrušena.
StanoviskaRada kraje usnesením 1570/30/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0337/05/2008/ZK, tak že se ruší tato část textu usnesení:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků zastavěných tělesem silnice II/128 z vlastnictví Města Pacov do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 1;
* uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků pro rozšíření chodníků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Města Pacov v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2008-50, př. 2;
Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0337/05/2008/ZK, tak že se ruší tato část textu usnesení:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků zastavěných tělesem silnice II/128 z vlastnictví Města Pacov do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 1;
* uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků pro rozšíření chodníků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Města Pacov v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2008-50, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz