Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 37/2010 - 23.11.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Prodej pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
03Změna rozsahu nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
04Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
05Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
06Výběrové řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov I.
07Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
08Globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
09Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2010
10Zpráva o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 21. 9. - 9. 10. 2010
11Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
13Konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
14Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Obvazový materiál
15Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Inkontinence
16Žádost Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investičních akcí
17Návrh finančních plánů na rok 2010 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, p. o., Nemocnici Jihlava, p. o., Nemocnici Pelhřimov, p. o. a Nemocnici Třebíč, p. o. včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
18Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Náplasti
19Darovací smlouvy pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz