Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 30/2017 - 26.09.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
03Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
04Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
05Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
06Stanovení platu ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
07Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
08Žádost o změnu termínu realizace akce Urban Art Festival 2017
09Podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.
10Dohoda o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací na akci II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-014
11Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
12Výkup a prodej pozemků v k. ú. Sirákovice a obci Golčův Jeníkov
13Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
14Uzavření nájemní smlouvy na části pozemků v k.ú. Doupě
15Darování pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
16Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro MŠ a ZŠ
19Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz